Tajemství rozkvetlé louky

5-ti řádkový komiks o alergii Káji Saudka otištěný v Ročence TM. Odborný článek na dané téma rovněž s grafickým doprovodem KS

kompletní časopis 

800,00 Kč