Crew 15/2000 (poškozené)

zhruba polovina sešitu je "okousána" (viz. pravý dolní roh)

50,00 Kč